Chapitres et versets citant Nehelamita

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 29.24 Thus shalt thou also speak to Shemaiah the Nehelamite, saying, Ary Semaia Nehelamita dia hilazanao hoe: Ary Semeiasa, Nehelamita, dia ilazao hoe: Et à Shemayahu de Nahlam, tu parleras ainsi
...............
Jer / Jr 29.31 Send to all them of the captivity, saying, Thus saith the Lord concerning Shemaiah the Nehelamite; Because that Shemaiah hath prophesied unto you, and I sent him not, and he caused you to trust in a lie: Maniraha ho any amin' ny babo rehetra, ka lazao aminy hoe: Izao no lazain' i Jehovah ny amin' i Semaia Nehelamita: Noho ny naminanian' i Semaia taminareo, kanefa tsy nirahiko izy tsinona, fa nampitoky anareo tamin' ny lainga Mandefasa iraka, hilaza amin' ny voababo rehetra, hanao hoe: Izao no lazain' ny Tompo, ny amin' i Semeiasa, Nehelamita: Noho Semeiasa naminany taminareo, nefa tsy nirahako, ary lainga no nataony hitokianareo; Envoie ce message à tous les déportés : "Ainsi parle Yahvé au sujet de Shemayahu de Nahlam. Puisque Shemayahu vous a prophétisé, alors que je ne l' avais pas envoyé, et qu' il vous a fait vous confier au mensonge,
Jer / Jr 29.32 Therefore thus saith the Lord; Behold, I will punish Shemaiah the Nehelamite, and his seed: he shall not have a man to dwell among this people; neither shall he behold the good that I will do for my people, saith the Lord; because he hath taught rebellion against the Lord. dia izao no lazain' i Jehovah: Indro, efa hamaly an' i Semaia Nehelamita sy ny taranany Aho: tsy hanana zanakalahy honina amin' ity firenena ity izy sady tsy hanam-pifaliana amin' ny hahitana ny soa izay hataoko amin' ny oloko, hoy Jehovah, satria fiodinana tamin' i Jehovah no notoriny. noho izany, dia izao no lazain' ny Tompo: Hamangy an' i Semeiasa Nehelamita mbamin' ny taranany aho; tsy hisy amin' ny fianakaviany honina eo amin' ny fireneny; sady tsy mba hahita ny soa hataoko amin' ny vahoakako izy, - teny marin' ny Tompo, - satria nitory fiodinana amin' ny Tompo izy. eh bien! ainsi parle Yahvé : Je vais châtier Shemayahu de Nahlam ainsi que sa descendance. Aucun des siens n' habitera au milieu de ce peuple pour jouir du bonheur que je veux accorder à mon peuple oracle de Yahvé car il a prêché la révolte contre Yahvé" .