Chapitres et versets citant Natana-Meleka

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 23.11 And he took away the horses that the kings of Judah had given to the sun, at the entering in of the house of the Lord, by the chamber of Nathanmelech the chamberlain, which was in the suburbs, and burned the chariots of the sun with fire. Ary ny soavaly izay nohamasinin' ireo mpanjakan' ny Joda ho an' ny masoandro ka nataony teo amin' ny fidirana ho ao an-tranon' i Jehovah, teo akaikin' ny efi-tranon' i Natana-meleka tandapa, izay tao Parvara, dia nesoriny; ary ny kalesin' ny masoandro nodorany tamin' ny afo. Nofoanany ny soavaly natokan' ny mpanjakan' i Jodà ho an' ny masoandro teo amin' ny fidirana mankao an-tranon' ny Tompo, akaikin' ny efi-tranon' i Natana-Meleka, eonoka, izay tanatin' ny fanampin-trano; nodorany tamin' ny afo ireo kalesy ho an' ny masoandro. Il fit disparaître les chevaux que les rois de Juda avaient dédiés au soleil à l' entrée du Temple de Yahvé, près de la chambre de l' eunuque Netân-Mélek, dans les dépendances, et il brûla au feu le char du soleil.