Chapitres et versets citant Nama

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 4.15 And the sons of Caleb the son of Jephunneh; Iru, Elah, and Naam: and the sons of Elah, even Kenaz. Ary ny zanakalahin' i Kaleba, zanakalahin' i Jefone, dia Iro sy Elaha sy Nama; ary ny zanakalahin' i Elaha dia Kenaza. Zanakalahin' i Kaleba, zanak' i Jefone: Hira, Elà, ary Nahama. Zanakalahin' i Elà: Seneza. Fils de Caleb fils de Yephunné : Ir, Éla et Naam. Fils d'Éla : Qenaz.