hybridation   
fampivadiana biby tsy mitovy karazana
croisement, hybridation [SLP 1986]